Välkommen till Kulturföreninges Botatons Hemsida. Vi hoppas att du kan finna lite glädje av att informeras om det senaste i din teaterförening här i Undrom.

För nuvarande repeterar vi en film vid namn

"Detektivbyrån" Filmen är en komisk Biofilm som pasar hela familjen. Planerad primigär under 2024. Welcome to Kulturföreninges Botaton's homepage. We hope you can find some joy in being informed about the latest in your theater association here in Undrom.

For the present we are rehearsing a film by name

"Detektivbyrån" The film is a comic Biofilm suitable for the whole family. Planned premiere in 2024.

Styrelsen / Board

Per Magnus Lilja

Ledarmot

Ann-louise Wallblom

Ledarmot

Anders Bodin

Kassör

Lena Röding

Ledarmot

Ariane Körner

Ledarmot

Inger viking

suppleant

Christine Faxbrink

Ledarmot